Software

 Fiškálne tlačiarne FT4000
Pokladnice Quorion
Pokladnice Elcom
  • Euro2A_SKf – SW aplikácia – program./sťahovanie dát pre pokladnice Elcom
  • elcom-cdc – ovládač pre USB pripojenie
Pokladnice Datecs
  • Datecs_1_0_112 – SW aplikácia – program./sťah. dát pre pokladnice Datecs