Finančná správa spustila prideľovanie kódov pre eKasa pokladnice

Podnikatelia, ktorým vznikne povinnosť evidovať tržbu prvý raz od 1. apríla 2019, sú povinní používať na evidenciu tržieb iba pokladnice pripojené on-line na finančnú správu. O pridelenie kódu pokladnice pre eKasu už môžu podnikatelia žiadať od 15.3.2019. Finančná správa zverejňuje postup, ktorým sa budú podnikatelia pri podávaní žiadostí riadiť.

Od 1. apríla 2019 štartuje v ostrej prevádzke projekt eKasa. Povinná k tomuto dátumu je pre podnikateľov, ktorým od tohto dátumu prvý raz vznikne povinnosť evidovať tržbu. Od 1. apríla 2019 sú povinní využívať iba riešenia kompatibilné s napojením na finančnú správu.

Pre všetkých ostatných (súčasných) podnikateľov je online napojenie na finančnú správu do 1. júla 2019 dobrovoľné. Ide o súčasných podnikateľov, ktorí pred 1. aprílom už evidovali tržby, alebo súčasných podnikateľov, ktorí si otvoria po 1. apríli 2019 novú prevádzku, resp. budú chcieť novú pokladnicu do existujúcej prevádzky. Všetci títo môžu od apríla do konca júna aj naďalej používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo sa môžu rozhodnúť pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice. Podnikatelia, ktorí v súčasnosti používajú elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, môžu začať používať on-line registračné pokladnice kedykoľvek od 1. apríla do 30. júna. Povinní sú ich používať až najneskôr od 1. júla.

Od 1. júla 2019 už nebude možné na evidenciu tržieb používať elektronické registračné pokladnice. Od 1. júla 2019 všetci podnikatelia, ktorí sú povinní evidovať tržby podľa zákona č. 289/2008 Z. z., sú povinní používať výlučne pokladnice eKasa, ktorými sú tak on-line registračné pokladnice, ako aj virtuálne registračné pokladnice.

Každý podnikateľ bude musieť požiadať o pridelenie kódu pokladnice–tzv. eKasa klient. Žiadosti o pridelenie kódu sú už dostupné na portáli finančnej správy v osobnej zóne daňovníka (OIZ) v Katalógu formulárov. Podnikateľ môže v žiadosti o pridelenie kódu zároveň požiadať o zrušenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, resp. viacerých kódov, ku konkrétnemu dňu.

Následne po 1.apríli 2019 si podnikateľ z OIZ (z eKasa zóny podnikateľa) stiahne autentifikačné a identifikačné údaje (tzv. inicializačný balíček), ktorý nahrá do on-line registračnej pokladnice. Vyberie si typ a model on-line registračnej pokladnice (ORP) zo zoznamu certifikovaných, nahrá do nej inicializačný balíček a bude môcť evidovať tržbu.

Podnikatelia, ktorí majú záujem už teraz sa on-line pripojiť na finančnú správu, môžu požiadať o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP). Finančná správa sama zabezpečí, aby virtuálna registračná pokladnica spĺňala od 1. apríla 2019 všetky nové zákonné požiadavky.

Podnikatelia, ktorí budú mať prevádzky na miestach, ktoré nie sú pokryté internetovým signálom, musia po pridelení kódu pokladnice eKasa klient podať aj žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému eKasa. Formulár nájdu tak isto v OIZ v Katalógu formulárov. Ak daňový úrad vydá rozhodnutie o povolení odkladu, dátové správy uložené v chránenom dátovom úložisku bude podnikateľ povinný odosielať do systému eKasa najneskôr do 30 dní.

Postup pridelenia eKasa kódu

1. krok

Podajte žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient

 • prihláste sa na portáli finančnej správy do svojej Osobnej internetovej zóny (OIZ) – vyberte časť „formuláre “

2. krok

 • vyplňte a odošlite elektronický formulár Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“ dostupný v Katalógu elektronických formulárov na portáli finančnej správy (PFS) z prostredia Osobnej internetovej zóny (OIZ)
 • v žiadosti označte, že žiadate o pridelenie kódu on-line registračnej pokladnice (ORP)v žiadosti zadajte heslo, ktoré použijete v ďalšom kroku pri nahrávaní autentifikačného balíčka do ORP – heslo nezabudnite!
 • prostredníctvom tejto žiadosti môžete požiadať aj o zrušenie DKP
 • ak budete pokladnicu upgrade-ovať NEUKONČUJTE prevádzku ERP resp. nerušte DKP, DKP zrušíte po upgrade pokladnice na e-kasu
 • formulár máte k dispozícii od 15.3.2019

3. krok

V eKasa zóne si stiahnite inicializačný balíček

 • prístup do eKasa zóny Vám bude umožnený od 1.4.2019 – v OIZ na PFS pribudne odkaz na eKasa zónu podnikateľa
 • v eKasa zóne nájdete zoznam všetkých pokladníc, ktorým FS pridelila na základe žiadosti kód pokladnice eKasa klient, stiahnete si identifikačné údaje pokladnice (identifikačný balíček) na lokálne úložisko
 • prostredníctvom eKasa zóny požiadajte certifikačnú autoritu o pridelenie certifikátu, a to pre každú pokladnicu osobitne
 • po spracovaní požiadavky sa Vám v systéme eKasa certifikát zobrazí a môžete si ho stiahnuť na lokálne úložisko (autentifikačných balíček)

4. krok

 • nainštalujte si identifikačný a autentifikačný balíček do ORP
 • pripojte ORP k internetovému signálu, aby komunikovala so systémom eKasa
 • nastavte si ORP (tovarové položky, nepovinné údaje a pod.)
 • ORP máte pripravenú na použitie

KOMPLETNÝ VIDEO NÁVOD

Zdroj: RMtes, Finančná správa